Välkommen till Prometheus

Vi erbjuder ett hållbart pensionssparande på etiska grunder där pensionskapitalet verkar positivt för vår värld och våra pensionssparare!


... och nu bygger vi om vår hemsida! Detta är första steget i förändringen.


Traditionell pensionsförsäkring med en hållbar och etisk profil – för dig som är medarbetare i en antroposofiskt orienterad verksamhet, eller söker ett hållbart alternativ!

Den trygghet som detta alternativ erbjuder innebär att du vet att dina pengar placeras på ett etiskt och tryggt sätt och att du alltid har en garanterad ränta på ditt pensionskapital. Utöver den garanterade räntan ger vi även en återbäringsränta vars storlek beror på hur stor pensionskassans avkastning på det förvaltade pensionskapitalet är varje år. Dina pensionspengar kan arbeta och växa i etiskt försvarbara initiativ och i olika antroposofiska verksamheter.


Vi arbetar aktivt med de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och tar hänsyn till dessa i våra placeringsbeslut.

SDG_POSTER_SE_partner
Vi har identifierat Mål 8 och Mål 12 som vårt grundfokus.

Om du klickar på ikonerna kan du läsa mer om målen och Agenda 2030.

Sustainable_Development_Goals_icons-08Sustainable_Development_Goals_icons-12 


Läs mer om oss!


Val av Prometheus

Här hittar du mer information om hur du kan välja Prometheus som förvaltare av hela din tjänstepension! Läs mer

Grundalternativet Prometheus

Här kan du läsa mer om hur en verksamhet kan ha Prometheus som sitt Grundalternativ

Läs mer