Välja Prometheus

Genom ditt kollektivavtal kan du välja en hållbar tjänstepensionsförvaltare - Prometheus!

Om du är anställd i en verksamhet ansluten till Arbetsgivaralliansens branschorganisation TRIA, kan du välja Prometheus som din tjänstepensionsförvaltare. Denna möjlighet finns tack vare de kollektivavtal som TRIA har träffat med parterna.

Se vidare nedan hur detta går till.


I undantagsfall kan även du som inte har ett sådant kollektivavtal också ha Prometheus som tjänstepensionsförvaltare. Kontakta oss så berättar vi mer!Valet av Prometheus

Du behöver fylla i en särskild valblankett som du hittar här => Val av Prometheus.

Lämna den underskrivna blanketten till din huvudman/arbetsgivare. Därefter skickar hen blanketten till Prometheus.

Detta val ligger utanför Foras Valcentral och administreras därför av din huvudman/arbetsgivare och Prometheus.


Valet träder i kraft från och med det kalenderår som valet har gjorts.

Kom ihåg att kryssa i om du vill ha återbetalningsskydd/efterlevandeskydd. Detta går även att välja till eller ta bort senare.
Du kan även anmäla sk särskilt förmånstagarförordnande - kontakta i så fall Prometheus så hjälper vi dig med det.Återgång till Basplanen (ändra valet av Prometheus)

Du kan när som helst ändra ditt Prometehusval och återgå till Basplanen, dvs ett val av annan pensionsförvaltare genom Fora.

Du behöver då fylla i en särskild blankett och lämna till din huvudman för vidare handläggning.

Valet träder ikraft kalenderåret efter du skrivit under och lämnat in blanketten. Du hittar blanketten här => Återgång till BasplanenOBS! BLANKETTERNA MÅSTE VARA UNDERSKRIVEN AV DIG FÖR ATT GÄLLA!Uppdaterad 2017-10-31

Blanketter

Här finns våra vanligaste blanketter.
Du hittar alla dokument under fliken Dokument.

Val av Prometheus Tjänstepension (möjligt enligt lokalt avtal)


Anmälningsblankett Tjänstepension (ej kollektivavtal)


För ändring av återbetalningsskyddet använder denna blankett:
Blankett för ändring av ÅBSK
Uppdaterad 2017-00-00