Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen sköts i enlighet med våra Etiska regler, Hållbarhetspolicyn, Placeringsriktlinjer, Lag om Understödsförening samt Försäkringsrörelselagen.

Prometheus hållbara placeringar är grunden för vår traditionell förvaltning med garanterad ränta.


Enligt årsbokslutet 2016 ser fördelning av våra placeringar ut som följer, mätt i procent av våra totala tillgångar:Svensk penningmarknad: Kassa, Korta ränteplaceringar, Räntekonto

Svenska obligationer: Svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer

Utländska obligationer: Obligationer utgivna av EIB

Hypotekslån: Utlånade medel med säkerhet främst i fastigheter

Fastigheter: Brf för Lilla Freja i Täby

Svenska aktier: Genom fonder och några enskilda aktieposter

Utländska aktier i SEK: Genom fonder

Alternativa placeringar: Kapitalgaranterade strukturerade produkter med säkerställda bostadsobligationer i botten, andelar i Euoforest AB och Baltic Forest AB, andel i LRH Fastighets AB, andelar i andelar i Ekobanken samt Förlagslån i Ekobanken och Mercur Andelskasse.Uppdaterad 2017-05-09

Fakta

Här kan du ladda ner mer information:

Presentation av Prometheus:
Presentation

Våra etiska regler och stadgar:
Etiska regler

Hållbarhetspolicy
Stadgar

Årsredovisningar:

2012

2013

2014

2015

2016


Hållbarhetsredovisning 2016Uppdaterad 2017-10-05