Val av Prometheus

För dig som är medarbetare i en verksamhet ansluten till Arbetsgivaralliansens bransch TRIA

Är du medarbetare i en verksamhet som är medlem i Arbetsgivaralliansens bransch TRIA, omfattas du genom kollektivavtalet av Avtalspension SAF-LO genom Fora.

Här finns även en kollektivavtalad möjlighet att välja Prometheus som förvaltare av din tjänstepension!


Så här går det till:

1.  Fyll i blanketten "Val av Prometheus"

2.  Skriv under och lämna den omgående till din arbetsgivare/huvudman

 

Huvudmannen/Arbetsgivaren registrerar ditt val och skickar därefter omgående in blanketten till Prometheus. Valet av Prometheus träder i kraft omgående och omfattar tjänstepensionspremierna för det kalenderår som valet gjordes.


Om du eller din huvudman har frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi till.


Valblankett Prometheus

 

 

 

Uppdaterad 2017-10-16