Grundalternativ Prometheus

Lokalt kollektivavtal om att ha Prometheus som grundalternativ (ickevalsalternativ)

Genom ett lokalt kollektivavtal kan verksamheten ha Prometheus som grundalternativ, dvs ett hållbart "ickevalsalternativ".

Praktiskt innebär det att alla medarbetare som inte aktivt väljer en pensionsförvaltare genom Foras Valcentral har sin tjänstepension hos Prometheus - i ställer för att ha AMF som ickevalsalternativ.

Det betyder att Prometheus inte är ett tvingande alternativ och att medarbetaren alltid kan återgå till ett aktivt val genom Fora.


SÅ HÄR GÖR DU

 • Diskutera först i styrelsen och/eller ledningsgruppen möjligheten till ett hållbart grundvalsalternativ för alla medarbetare
 • Ta upp frågan på ett medarbetarmöte
 • Kalla till MBL-11
 • Förhandla och skriv protokoll som justeras av alla parter
 • Fatta beslutet i styrelsen om att tillämpa Grundvalsalternativet - protokollför detta
 • Meddela Prometheus
 • Meddela TRIA som informerar Fora
 • Informera alla medarbetare om beslutet och vad det innebär
 • Skicka ut medarbetarbrevet till alla medarbetare. Detta brev informerar om Grundvalsalternativet och vad var och en ska göra om de INTE vill ha Prometheus som förvaltare.
 • Flytta över de medarbetare som ska vara i "Prometheus-avtalet" till det avtalet hos Fora
 • Beräkna premierna för det innevarande året och rapportera samt betala in dessa till Prometheus
 • Fora kommer att räkna om er premilminära premiefaktura baserat på de nya uppgifterna och betala tillbaks premier för de som har flyttats till Prometheus-avtalet.


När ni har de 2 avtalen med Fora på plats (om ni inte redan har 2 avtal) flyttas alla medarbetare - utom de som valt att vara kvar i ett aktivt val av förvaltare hos Fora - över till "Prometheus-avtalet" hos Fora.


Kontakta gärna oss så hjälper vi er med allt det praktiska i detta!


Här hittar du en checklista för hanteringen av Grundvalsalternativet => Lathund LKA-Grundvalet


Medarbetareförbundet kan också hjälpa till med frågor kring den lokala förhandlingen.
Uppdaterad 2017-10-05