Familjeskydd

Vi erbjuder alla våra medlemmar möjligheten att teckna familjeskydd i Änke- och Pupillkassan!

Du som inte längre kan teckna ett familjeskydd genom Fora har nu möjlighet att göra det genom vårt samarbete med Änke- och Pupillkassan!

 

Änke- och Pupillkassan

Ett litet försäkringsbolag med gamla anor och stora förmåner

Änke- och Pupillkassan erbjuder försäkringar åt såväl privatpersoner som företag och är ett av världens äldsta existerande livförsäkringsbolag. Kanske det äldsta då våra anor sträcker sig ända till 1740, året då Civilstatens Enke- och Pupillcassa bildades. År 1784 stadfäste Gustav III fusionen mellan Militiestatens Enke- och Pupillcassa och Civilstatens Enke- och Pupillcassa. Änke- och Pupillkassan blev därmed ett öppet och ömsesidigt livförsäkringsbolag som framgångsrikt verkar än idag. Våra försäkringstagare är också våra ägare.

 

Änke- och Pupillkassans familjeskydd

Familjeskydd med återbäring
Familjeskyddet hjälper din familj om du avlider. Försäkringen kan i allmänhet tecknas om du är frisk och bosatt i Sverige. Du kan teckna försäkring från det att du fyllt 18 år fram till att du fyller 70 år.
Premiebetalningstiden för försäkringen kan antingen vara kortare än försäkringstiden, vilket betyder att försäkringen blir premiefri under de sista åren av försäkringen, eller lika lång som försäkringstiden.

Försäkringens och utbetalningstidens längd väljer du efter just dina behov. Änke- och Pupillkassan har tre alternativ på försäkringar som betalas ut månadsvis:
Tidsbegränsat
Försäkringstiden kan som kortast vara fem år och som längst fram till du som försäkrad fyller 75 år. Utbetalningstiden är alltid 5 år. Lägsta försäkringsbelopp är 10 000 kronor per månad.

Temporärt
Försäkringstiden kan som kortast vara fem år och som längst fram till du som försäkrad fyller 80 år. Utbetalningstiden är beroende av när den försäkrade avlider och hur lång försäkringstid man har valt. Lägsta försäkringsbelopp är 5 000 kronor per månad.

 

Livsvarigt
Försäkrings- och utbetalningstiden är livsvarig. Lägsta försäkringsbelopp är 1 000 kronor per månad.
Vilket alternativ du ska välja beror givetvis på familjens sammansättning och den samlade ekonomiska situationen. Det går inte att ge några allmänna råd, men vi hjälper gärna till med att finna den bästa lösningen i varje enskilt fall. Om det är en tjänstepension, dvs. företaget betalar premien för sina anställda, kan det dock vara enklast med den s.k. Omställningspensionen, det tidsbegränsade familjeskyddet eftersom premien är lika stor under hela försäkringstiden och betalas under hela försäkringstiden.


Omställningspension – familjeskydd med fem års utbetalning
Försäkringen kan i allmänhet tecknas om du är frisk, bosatt i Sverige och inte har fyllt 70 år. Kortaste försäkringstid är 5 år. Det lägsta försäkringsbeloppet är 120 000 kronor per år, d.v.s. 10 000 kronor per månad.
Som längst gäller försäkringen till 75 år. Utbetalningstiden vid dödsfall är alltid 5 år. Hur stor försäkring och hur lång försäkringstid du kan välja är bl. a. beroende av din ålder. Premien betalar du normalt under hela försäkringstiden men du kan också välja kortare tid.

 

Tre goda skäl att välja tidsbegränsat familjeskydd
1. 5 års månadsutbetalning ifall du avlider.
2. Återbäringsbildande. Eventuellt överskott i verksamheten fördelas till respektive försäkring. Överlever du din försäkring kan det bli aktuellt med slutåterbäring.
3. Stabil ekonomi, starka nyckeltal och bra kundurval.

Försäkringen kan antingen tecknas som en pensionsförsäkring – skatteklass P, eller som en kapitalförsäkring – skatteklass K.


Läs mer om Änke- och Pupillkassan på hemsidan => Klicka här

 

Räkna ut din premie (årskostnad) för familjeskyddet => Klicka här

 

Intresseanmälan => Klicka här

 

 

Uppdaterad 2013-11-21