RAPPORTERA IN PENSIONSPREMIER

Raportera in pensionspremier via webben

Du kan löpande rapportera in pensionspremierna till Prometheus via ett webverktyg som ligger på vår hemsida!

Klicka här så kommer du direkt dit!

 

OBS! Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren/huvudmannen rapportera och betala in pensionspremierna till Prometheus löpande varje månad vid löneutbetalningarna. Detta gäller i första hand för de som valt Prometheus.

Det är viktigt att göra inbetalningen samtidigt och samma månad som rapporten görs i verktyget!

 

Om du hellre vill mejla oss ett underlag kan du använda någon av dessa mallar i Excell för att göra det:

Beräkningsmall månadsrapportering 2017

Beräkningsmall månadsrapportering 2017 MeF-avtalet

Beräkningsmall HELÅR 2017

Beräkningsmall HELÅR 2017 MeF-avalet

Excellmall - enkel lista

 

Behöver du hjälp med årsavstämningar eller andra beräkningar (även retroaktiva) är du välkommen att ringa eller mejla oss!

En enkel hjälp med årsavstämningen finns även i webverktyget.

 

PREMIEINBETALNINGAR GÖRS TILL BG 5343-5194Uppdaterad 2017-10-16